Jelölt

Új református énekeskönyv

2021

NAGYKÖVETI MÉLTATÁS

Ókovács Szilveszter, Máthé Zsuzsa

"2021 szeptemberében, több mint tízéves munka eredményeként megjelent a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve. Az elmúlt évszázadban a református énekeskönyv az egyház egyik leghitelesebb, büszkeségre méltán okot adó alkotása volt. Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, legritkábban használt énekének kivételével fellelhető az előző énekeskönyv teljes énekanyaga, valamint 210 új énekkel bővült."

Bemutatkozás

“A protestáns, református énekek az egész magyarság kultúráját áthatják, bizonyos időkben kapaszkodót nyújtottak az ellenállásban, a magyarság megtartásában, és évszázadokon keresztül tették lehetővé, hogy a magyarok énekekkel reflektáljanak életükre, éljék meg hitüket. A Magyarországi Református Egyház énekkincsét sok kötet összegyűjtötte már, de most 73 év után új hivatalos énekeskönyvet kapott a közösség. A 667 éneket tartalmazó gyűjtemény épít a régi hagyományra, de új, modernebb szerzeményeket is egybegyűjt. Az énekeskönyv megújítását a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága felügyelte, a kiadványt a Magyarországi Református Egyház Zsinata fogadta el 2019-ben, bevezetéséről pedig 2021. szeptember 24-i ülésén döntött, így a kötet november 28-án az új egyházi év kezdetével vált a magyarországi reformátusok hivatalos énekeskönyvévé. A kézbe vehető kötetet négyféle borítóval nyomtatta ki a Kálvin Kiadó, a címlapon a református egyház szimbóluma, a kálvincsillag látható. Az énekek ugyanakkor elérhetők online formában is (enekeskonyv.reformatus.hu

).”

További információ: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/megjelent-az-uj-reformatus-enekeskonyv/
A nagykövet további jelöltjei